LOKAAL 1B

© Luuk Smits

© Luuk Smits

 • 1

  © Luuk Smits

 • 2

  © Luuk Smits

 • 3

  © Luuk Smits

 • 4

  © Luuk Smits

 • 5

  © Luuk Smits

 • 6

  © Luuk Smits

 • 7

  © Luuk Smits

 • 8

  © Luuk Smits

 • 9

  © Luuk Smits

 • 10

  © Luuk Smits

 • 11

  © Luuk Smits

 • 12

  © Luuk Smits

 • 13

  © Luuk Smits

BLAUWDRUK

17 maart - 1 april 2017

Lokaal 1B besluit haar tijd bij Lola Luid met een presentatie van projecten die in één jaar zijn uitgevoerd in lokaal 1B van het Nova College aan de Piet Mondriaanstraat 140. Ze vormen de blauwdruk voor een nieuwe fase van programmeren van hedendaagse kunst.

Op 12 maart 2016 opende de eerste tentoonstelling. Nu, twaalf tentoonstellingen later, heeft de projectruimte in een veelzijdig tentoonstellingsprogramma laten zien wat kunstenaars zoal kunnen presenteren in een ruimte van een kleine vijftig vierkante meter met beperkte tijd en budget.

Lokaal 1B blijft ook na de sluiting van haar fysieke locatie bestaan. Hiermee heeft Lola Luid als broedplaats voor een vruchtbare bodem van de projectruimte gezorgd. Als hybride platform zal de programmering op verschillende locaties opdoemen met projecten in de lijn van het afgelopen jaar.

Met dank aan: Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Doorsafe, Studio Felix Salut, Salomé Genès, Naomi Jacobs, Kunstvlaai, Lola Luid, Ana Halina Ringleb, Stedelijk Museum Amsterdam, Thomas Stokmans, Taplite, Annelies Verhelst Fotografie, Freek Wambacq en alle deelnemende kunstenaars.

---

BLUEPRINT

31 March - April 1st 2017

Lokaal 1B concludes her stay at Lola Luid by presenting the projects that have been executed at the former classroom 1B of the Nova College at the Piet Mondriaanstraat 140 in the last year. Together they form the blueprint for a new chapter in programming contemporary art.

On March 12, 2016 the first exhibition saw its light. After twelve exhibitions, the project space presented a versatile exhibition program in which showcases the possibilities of the 50 square meter space with limited time and budget.

Lokaal 1B will continue making exhibitions after closing this location. Lola Luid provided with a fertile ground for the project space. As a hybrid platform Lokaal 1B will pop-up in various locations with projects that build upon the previous year.

Thanks to: The Amsterdam Fund for the Arts, Doorsafe, Studio Felix Salut, Salomé Genès, Naomi Jacobs, Kunstvlaai, Lola Luid, Ana Halina Ringleb, Stedelijk Museum Amsterdam, Thomas Stokmans, Taplite, Annelies Verhelst Photography, Freek Wambacq, and all participating artists.

Arjan HijbeekMatteo MijderwijkEva Mooiman Ten derde

 

3 - 24 february 2017

Ten derde is een samenwerkingsproject tussen Arjan Hijbeek, Matteo Mijderwijk en Eva Mooiman. Ieder vanuit hun eigen discipline: muziek, mode en beeldende kunst, brengen zij onopvallende ruimtes van het gebouw tot leven. De rol van publiek en kunstwerk draaien zij op een opvallende manier om.

Mijderwijk vindt patronen in muziek, Hijbeek en Mooiman in beeld. Samen vormen zij beeldende, muzikale en architeconische elementen tot een gezamenlijk werk waarin deze patronen elkaar versterken.
---

Arjan HijbeekMatteo MijderwijkEva Mooiman Ten derde

3 - 24 February 2017


Ten derde is a collaboration between Arjan Hijbeek, Matteo Mijderwijk, and Eva Mooiman. From their background in music, fashion, and visual arts, they activate the unnoted spaces in the building. In this, they revolve roles of the visitor and the work of art in a remarkable way.

Mijderwijk seeks for patterns in music, Hijbeek and Mooiman in the visual. Together they form visual, musical, and architectural elements into a collaborate work in which these patterns reinforce eachother.

Luuk Smits

12 - 27 januari 2017

In deze tentoonstelling combineert Luuk Smits bestaand werk met een foto die hij recentelijk maakte én een gevonden object. Zijn kunstwerken gaan over tastbare materialen die, doordat ze uit hun context worden gehaald, een andere betekenis krijgen. Smits wil hiermee vragen opwerpen over de functie, het gebruik en kenmerkende eigenschappen in de architectuur van het voormalig schoolgebouw waarin Lokaal 1B gevestigd is.

Vanuit gesprekken over het gebouw en de interesses van de kunstenaar om momenten van constructie en deconstructie vast te leggen heeft Smits een rondgang door het pand gemaakt. Hier is een nieuw werk uit voortgekomen dat vanwege het specifieke aangezicht neigt naar een de repetitieve abstractie uit de Minimal Art. Ook de wijze van presenteren geeft de foto een nieuw perspectief. In plaats van dat je op de treden van de betonnen trap staat wordt je aandacht naar boven geleid.

De underlayment sculpturen vestigen de aandacht niet op een van de architectonische elementen maar tonen de esthetiek van dit bouwmateriaal. Smits is gebiologeerd door het productieproces aan het werk gegaan. Boomstammen worden in de rondte afgeschaafd en op elkaar te gelijmd. Doordat na een rondgang hetzelfde deel van de stam weer onder de schaaf terecht komt, is de natuurlijke tekening in het hout telkens opnieuw zichtbaar. Het werk refereert in hier ook aan de toekomst van dit gebouw dat na 1 april een grootschalige renovatie zal ondergaan. De autonome kunstwerken die hier worden gepresenteerd gaan dan, in andere vorm, door de handen van bouwvakkers.

Het verwrongen koperen hekwerk is letterlijk van het gebouw ‘gestolen’. Koperdieven probeerden het in mei 2016 buit te maken maar zijn op heterdaad betrapt. In de dialoog over het verleden en de toekomst van het gebouw bleek het hek naadloos in het tentoonstellingsconcept te passen. Nu vindt het een nieuwe plaats naast het werk van Smits en wordt zo onderdeel van zijn oeuvre.

---

Luuk Smits

12 - 27 January 2017

In the new presentation at Lokaal 1B Luuk Smits combines existing work with a photo he recently took at the project space. The two works are about tangible materials, which gain a new meaning out of the familiar context.
 
Hereby Smits is posing questions about function, use and characteristics in architecture of the former school building in which Lokaal 1B is situated. Underlayment panels establish a connection between the real staircase and the 'snapshot' by Smits.

© Elfi Seidel

© Elfi Seidel

 • 1

  © Elfi Seidel

 • 2

  © Elfi Seidel

 • 3

  © Elfi Seidel

 • 4

  © Elfi Seidel

 • 5

  © Elfi Seidel

 • 6

  © Elfi Seidel

 • 7

  © Elfi Seidel

 • 8

  © Elfi Seidel

 • 9

  © Elfi Seidel

Elfi Seidel - Beacons in a Sea of Language

8 - 18 december 2016

Elfi laveert tussen constructie en deconstructie. Haar wereld van beeld en taal valt in onderdelen uit elkaar en vormt de gereedschappen voor haar kunstenaarspraktijk. In de tentoonstelling Beacons in a Sea of Language laat zij vier werken zien. Van een zelfportret tot werk dat gebaseerd is op teksten van Beckett en Kafka. In elk werk maakt de kunstenaar gebruik van onderdelen van een geheel die het beeld vormen. Haar interesse gaat uit naar het presenteren van deze beeldtaal waarvan de oorsprong voor de lezer niet meer te herkennen is. Je kijkt je naar punten, woorden, formaties daarvan. Het levert een intrigerende wereld op waarbij het onderdeel van het geheel een nieuwe betekenis krijgt. 

Beacons in a Sea of Language is een solotentoonstelling van kunstenaar Elfi Seidel (DE). Ze studeert VAV - Moving Image aan de Gerrit Rietveld Academie.

---

Elfi Seidel - Beacons in a Sea of Language

8 - 18 December 2016

Elfi oscillates between construction and deconstruction. Her worlds of image and language fall apart and their shattered pieces become the tools of her artistic practice. The exhibition Beacons in a Sea of Language shows four works, from a self portrait to works based on texts by Beckett and Kafka. In each work, the artist uses parts of a whole that form the picture. Her interest is directed at the presentation of an image-language whose origin has been rendered almost unrecognisable. You look at points, words, formations. An intriguing world arises in which the parts of a whole take on new possible meanings.

Beacons in a Sea of Language is a solo exhibition by artist Elfi Seidel (DE). She studies VAV - Moving Image at The Gerrit Rietveld Academie. 

© Isfrid Angard Siljehaug

© Isfrid Angard Siljehaug

 • 1

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 2

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 3

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 4

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 5

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 6

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 7

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 8

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 9

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 10

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 11

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 12

  © Isfrid Angard Siljehaug

 • 13

  © Isfrid Angard Siljehaug

Isfrid Angard Siljehaug - 3 2 1 zero and beyond

11 - 27 November 2016

3 2 1 zero and beyond
Time is irrelevant! 1 billion years ago I emerged from darkness. Wet skin, damp skin and then dry from the sun. Two legs I walked the earth, the sea was no longer my home. What kind of home sickness do I feel from a home I can never return to. A child is still born out of water. The hissing sound, ”ssssssh”, calms us because it reminds us of the sound we hear when we are floating on our mothers water. Mother earths belly is our deep seas. In my deep unconscious I can feel her. Deep, dark, moist, wet, no light. Is it a longing? I don’t think so. More like an emergence, a source of thought. Consciousness, I don’t know. Never to forget. Remember. Remember when you were floating. Light glimmers. I have never been very deep in the waters. Or have I? My ancestors so far back that they were fish. Fish ancestor. Slippery, slimy living in the slam and mud. No hands, no feet. What were you thinking, getting out of there?
 
---
 
3 2 1 zero and beyond is een solotentoonstelling van kunstenaar Isfrid Angard Siljehaug (NO/NL). In de tentoonstelling presenteert ze recent werk dat zijn oorspong heeft in de residency In time, we too will become ancestors bij projectruimte PRAKSIS in Oslo.
 
---
 
3 2 1 zero and beyond is a solo exhibition by artist Isfrid Angard Siljehaug (NO/NL). In the exhibition she will present recent works and findings, started at the residency In time, we too will become ancestors at art arena PRAKSIS in Oslo.
© Peggy Franck

© Peggy Franck

 • 1

  © Peggy Franck

 • 2

  © Peggy Franck

 • 3

  © Peggy Franck

 • 4

  © Peggy Franck

 • 5

  © Peggy Franck

 • 6

  © Peggy Franck

 • 7

  © Peggy Franck

 • 8

  © Peggy Franck

 • 9

  © Peggy Franck

 • 10

  © Peggy Franck

 • 11

  © Peggy Franck

 • 12

  © Peggy Franck

 • 13

  © Peggy Franck

 • 14

  © Peggy Franck

 • 15

  © Peggy Franck

 • 16

  © Peggy Franck

 • 17

  © Peggy Franck

 • 18

  © Peggy Franck

 • 19

  © Peggy Franck

Peggy Franck - Things Curvilinear

10 september - 21 oktober 2016

Things Curvilinear is een solotentoonstelling en publicatie van de Amsterdamse kunstenaar Peggy Franck (1978, Zevenaar). Lokaal 1B vroeg haar om te reageren op het archief van de Rotterdamse kunstverzamelaar Wil Heins (Padang, 1932 – Rotterdam, 2014).

Things Curvilinearis mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

Things Curvilinear, Peggy 02
offsetdruk, 16p., 29,8 x 19,8 cm, gedrukt door Raddraaier, Amsterdam.
ontwerp: Peggy Franck i.s.m. Studio Felix Salut / redactie: Peggy Franck i.s.m. Freek Wambacq
ISBN 978-90-824861-1-7
oplage: 250
prijs: €12,- (incl. verzending binnen Nederland)
 
De publicatie is te bestellen door een e-mail te sturen naar mail@lokaal1b.nl

---

Peggy Franck - Things Curvilinear

10 September - 21 October 2016

Things Curvilinear is a solo exhibition and publication by Amsterdam artist Peggy Franck (1978, Zevenaar). Lokaal 1B invited her to respond to the archive of art collector Wil Heins (Padang, 1932 – Rotterdam, 2014).

Things Curvilinear is funded by the generous support of the Amsterdam Fund for the Arts. 

Things Curvilinear, Peggy 02
offset printing, 16p., 29,8 x 19,8 cm, printed by Raddraaier, Amsterdam.
design: Peggy Franck with Studio Felix Salut / editing: Peggy Franck with Freek Wambacq
ISBN 978-90-824861-1-7
edition: 250
price: €12,- (incl. postage within the Netherlands)
 
You can order the publication by sending an e-mail to mail@lokaal1b.nl

exhibition overview © Doris Boerman

exhibition overview

© Doris Boerman

 • 1

  exhibition overview

  © Doris Boerman

 • 2

  exhibition overview

  © Doris Boerman

 • 3

  closets

  © Doris Boerman

 • 4

  fur coat

  © Doris Boerman

 • 5

  untitled 

  © Doris Boerman

 • 6

  fur scan

  © Doris Boerman

 • 7

  fire alarm

  © Doris Boerman

 • 8

  chanel internet

  © Doris Boerman

 • 9

  earrings 

  © Doris Boerman

Doris Boerman - Play Something Sweet, Something Uplifting

23 juli - 13 augustus 2016

Doris Boerman (1988, Arnhem) werkt vanuit een achtergrond in dans en grafisch ontwerp. Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, en ArtEZ te Arnhem. Boerman toonde haar werk in tentoonstellingen bij o.a. Rosa Brux (Brussel), Emmy Miltenburg (Schiedam) en Galerie 149 (Bremen). 

De manier van werken bij grafisch ontwerp en dans lijken elkaars uiterste te zijn. In het geval van grafisch ontwerp rangschik je een bepaalde inhoud en maak je daar een visuele identiteit bij. In de dans train je fysiek naar een choreografie toe. De twee discipline vinden elkaar in het feit dat ze beiden een presentatie van het visuele beogen. In het discipline van de dans noemen we dit ‘performance’ en in grafisch ontwerp ‘visuele communicatie’.

Boerman’s interesse in deze disciplines heeft zich verplaatst naar de ingewikkelde constructie- en presentatie van identiteit. Er zijn veel verschillende vormen van- en evenzoveel podia voor performance. We kunnen optreden in een choreografie in theater, maar ook door de presentatie van onze identiteit in een publieke en sociale omgeving. 

We construeren en communiceren ‘wie we zijn’ en presenteren dit aan de ander. De aanwezigheid van een (mogelijke) toeschouwer biedt ons een hoger bewustzijn. Het saboteert ons gedrag en moedigt de daad van performance aan.

De ervaring van het werken in verschillende disciplines heeft bij de kunstenaar geleid tot een interesse in verschillende modellen van presentatie en representatie. Het werken in verschillende contexten en het betrekken van de presentatieruimte in het werk zijn nieuwe en belangrijke aspecten in haar kunstenaarspraktijk.

In haar recentere werk onderzoekt Boerman de overlappende mechanismen tussen identiteit en ego als een manier om de eigen persoon te presenteren, en de tentoonstellingsruimte als platform voor het presenteren van kunst.

Play Something Sweet, Something Uplifting is de eerste solo tentoonstelling van Doris Boerman in Amsterdam.

---

Doris Boerman - Play Something Sweet, Something Uplifting

23 July - 13 August 2016

Doris Boerman (b. 1988, Arnhem) works from a background in dance and graphic design. She studied at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam, and ArtEZ in Arnhem. Recent exhibitions include Rosa Brux (Brussels), Emmy Miltenburg (Schiedam), and Galerie 149 (Bremen).

The way of working with graphic design and dance seems opposed to each other; in the case of graphic design you organize a given content and create a visual communication for the content, within the discipline of dance you physically train and work towards a choreography. Where these two meet is in their construction and in their presentation of the visual. In the discipline of dance we call this performance, and in graphic design we call it visual communication.

Boerman’s interest within these disciplines has moved towards the complex construction and presentation of identity. There are many different ways of performing and there are many different platforms to perform on. We can perform through choreography in theatre but also through presentation of identity in public and social spheres. We construct and communicate ‘who we are’ and present this to others. The presence of a (possible) spectator gives us a higher awareness of the self; it sabotages our behaviour and encourages the act of performing.

The experience of working in different disciplines has led to the artist’ interest in different forms of presentation- and re-presentation models. Working within different contexts and involving the space of presentation in the work are new and important aspects in her practise.

In her recent work Boerman has been researching overlapping mechanisms between identity and ego as a way to present the self, and the exhibition space as a platform to present art.

Play Something Sweet, Something Uplifting is the first solo show of the artist in Amsterdam.

© Iris van Vliet

© Iris van Vliet

 • 1

  © Iris van Vliet

 • 2

  © Iris van Vliet

 • 3

  © Iris van Vliet

Rosa Sijben & Sarah Boers - A sculpture like you and me

17 juli 2016, 17:00 & 20:00 uur

A sculpture like you and me (2016) is een samenwerking tussen medisch-ethicus Sarah Boers en beeldend kunstenaar Rosa Sijben. Hun praktijken treffen elkaar in een fascinatie voor de ambiguïteit of hybriditeit van objecten, de verwisselbare rol van object en subject en in de bevraging van de relatie tussen mens en object. A sculpture like you and me komt voort uit hun gezamenlijke verkenning van die overlap.

---

Rosa Sijben & Sarah Boers - A sculpture like you and me

17 July 2016, 5 & 8 PM

A sculpture like you and me (2016) is a collaboration between medical ethicist Sarah Boers and artist Rosa Sijben. Their practices meet each other in a fascination for the ambiguity or hybridity of objects, the inter- changeable role of object and subject and in questioning the relation between persons and objects. A sculpture like you and me derives from their joint investigation of this overlap.

 

© John Henry Newton

© John Henry Newton

 • 1

  © John Henry Newton

 • 2

  © John Henry Newton

 • 3

  © John Henry Newton

 • 4

  © John Henry Newton

 • 5

  © John Henry Newton

 • 6

  © John Henry Newton

 • 7

  © John Henry Newton

 • 8

  © John Henry Newton

John Henry Newton - Encryptions of the soul

29 juni - 16 juli 2016

De bureaubladachtergrond van je computer is een beeld waar je misschien wel het meeste naar kijkt. De mappen vertegenwoordigen de geschiedenis uit een andere periode in je leven. Het bureaublad van de kunstenaar was het uitgangspunt voor Encryptions of the soulDe installatie Struggling in the present (2016) nodigt uit om de verhalen die achter het archief schuilgaan verder te exploreren. Samen met ander werk biedt de tentoonstelling Newton's bijzondere kijk op het vertellen van verhalen over de wereld om ons heen.

---

John Henry Newton - Encryptions of the soul

29 June - 16 July 2016

The desktop wallpaper of your computer might be a picture you’re looking at most. The folders represent the history from a different period in time. Newton’s desktop was the starting point for Encryptions of the soul. The installation Struggling in the present (2016) invites you to further explore the stories that lie behind the archive. Combined with other works, this exhibition offers a view on Newton's way of storytelling about the world around us.

© Lou Mouw

© Lou Mouw

 • 1

  © Lou Mouw

 • 2

  © Lou Mouw

 • 3

  © Lou Mouw

 • 4

  © Lou Mouw

 • 5

  © Lou Mouw

 • 6

  © Annelies Verhelst

 • 7

  © Annelies Verhelst

 • 8

  © Annelies Verhelst

 • 9

  © Annelies Verhelst

Lou Mouw - Performing Remains

12 mei - 11 juni 2016

Lou Mouw's artistieke praktijk gaat over processen binnen de wereld van het medium fotografie. Het traditionele medium vormt het uitgangspunt bij zijn onderzoek naar de grenzen hiervan. Zijn werk gaat over het performatieve en narratieve agentschap binnen de ‘lensgebaseerde wereld’, het menselijk lichaam vóór en achter de camera.

---

Lou MouwPerforming Remains

12 May - 11 June 2016

Lou Mouw's artistic practice starts at the proces of the photographic medium. He takes the traditional medium as a starting point and reaches for its boundaries. His work is about the performative and narrative agency within the lens-based world, the human body in front of, and behind the camera.

© Annelies Verhelst

© Annelies Verhelst

 • 1

  © Annelies Verhelst

 • 2
 • 3

  © Annelies Verhelst

 • 4

  © Annelies Verhelst

 • 5

  © Annelies Verhelst

 • 6

  © Annelies Verhelst

 • 7

  © Annelies Verhelst

 • 8

   

Ruven Levav - vergeten kunstenaar 

21-22 april 2016

Wat als je naar een vreemd land afreist, matig succesvol bent in de lokale kunstscène en vervolgens afzakt tot een zonderling? 

In 1989 kocht het Stedelijk Museum Amsterdam een groot schilderij van Levav. Zijn werk wordt in Collection d’Art, Museum Fodor en zelfs bij galerie Yvon Lambert in Parijs tentoongesteld. Levav is in de jaren 80 blijkbaar redelijk succesvol. Maar zonder een grote doorbraak is deze kunstenaar gedoemd tot de middelmatigheid. Zou hij zich hierdoor van de samenleving hebben afgekeerd? Het werk van na 1990 is van matige kwaliteit, vaak niet afgemaakt en onverkocht gebleven. Levav woonde op de Krammerstraat in een huis dat betaald werd door een mecenas. Hier heeft hij tot aan zijn dood gewerkt.

Op 31 juli 2014 – een dag voordat woningcorporatie de Kei het huis van de overleden kunstenaar kwam leeghalen – kreeg Menno Dudok van Heel de gelegenheid om werk te kiezen uit de nalatenschap. Vrienden en familie waren hem voor geweest maar in de gigantische troep die hij in het huis aantrof waren toch nog 50 werken die wat hem betreft een nieuw leven toebedeeld moesten krijgen.

Een kleine twee jaar later is Lokaal 1B dit buurtproject gestart waarvan het resultaat hier te bezichtigen is. Buurtbewoners mochten een werk uit de tentoonstelling kiezen om mee naar huis te nemen. Met dit project willen we een band met de buurt opbouwen en mensen met beeldende kunst in aanraking brengen. Ruim twintig geïnteresseerden kwamen op de tentoonstelling af en hebben nu een originele Levav boven de bank hangen!

---

Ruven Levav - forgotten artist

21-22 April 2016

© Kristine Nørgaard Andersen

© Kristine Nørgaard Andersen

 • 1

  © Kristine Nørgaard Andersen

 • 2

  © Kristine Nørgaard Andersen

 • 3

  © Kristine Nørgaard Andersen

 • 4

  © Kristine Nørgaard Andersen

 • 5

  © Kristine Nørgaard Andersen

 • 6

  © Kristine Nørgaard Andersen

 • 7

  © Kristine Nørgaard Andersen

 • 8

  © Kristine Nørgaard Andersen

 • 9

  © Kristine Nørgaard Andersen

Kristine Nørgaard Andersen - Temporarily not accessible

12 maart - 9 april 2016

Tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling De oase van Matisse (Stedelijk Museum Amsterdam, 2015), maakte kunstenaar Nørgaard Andersen deel uit van het tentoonstellingsteam. In deze periode werd de architectuur van de eerste zaal in het museum aangepast en werd er een tijdelijke muur pal voor de grote muurschildering van Karel Appel geplaatst.

Gefascineerd door de transformatie van de ruimte begon de kunstenaar de logistiek van tentoonstellingsbouw te onderzoeken. Als een archeoloog verzamelde ze schroeven, stukjes tape, dummies van zaalteksten en andere sporen van wat er tijdens de opbouw gebeurde. De fascinatie voor de bewegwijzering, informatie over niet toegankelijke museumzalen en de architectuur van de tijdelijke afscheiding, vormde de basis van haar interventie in het Stedelijk Museum tijdens de afbouw van de Matisse-tentoonstelling.

Voor Temporarily not accessible in Lokaal 1B vervolgt ze haar onderzoek door deze specifieke muur uit de context te halen. De tijdelijke muur die de prachtige muurschildering van Karel Appel bedekte, dient nu als uitgangspunt voor een nieuwe installatie en discussie.

---

Kristine Nørgaard Andersen - Temporarily not accessible

2 March - 9 April 2016

During the preparations for the exhibition The Oasis of Matisse that was on show at Stedelijk Museum Amsterdam in 2015, artist Nørgaard Andersen was part of the exhibition team. In this timeframe, the entire architecture of the first gallery at the Stedelijk Museum was remodelled and a temporary wall was erected in front of a large mural by Karel Appel.

Fascinated by the transformation of the space, she started to investigate building supplies and materials that arrived at the Stedelijk. Like an archaeologist the artist collected screws, pieces of tape, dummies of gallery texts and other evidence of what was taking place. The fascination for signage, telling the visitor about - not accessible - galleries and the architecture of the partition, formed the base of her intervention at the same museum during the de-installation of the Matisse-exhibition.

For Temporalily not accessible at Lokaal 1B, Nørgaard Andersen continues her investigation by taking an entire wall out of its context and into the project-space; the temporary museum wall that covered Karel Appel’s mural now serves as a premise for a new installation and discussion.

Gemaakt met Berta.me