LOKAAL 1B

© Luuk Smits

© Luuk Smits

 • 1

  © Luuk Smits

 • 2

  © Luuk Smits

 • 3

  © Luuk Smits

 • 4

  © Luuk Smits

 • 5

  © Luuk Smits

 • 6

  © Luuk Smits

 • 7

  © Luuk Smits

 • 8

  © Luuk Smits

 • 9

  © Luuk Smits

 • 10

  © Luuk Smits

 • 11

  © Luuk Smits

 • 12

  © Luuk Smits

 • 13

  © Luuk Smits

BLAUWDRUK

17 maart 2017 - voortdurend

Lokaal 1B besluit haar tijd bij Lola Luid met een presentatie van projecten die in één jaar zijn uitgevoerd in lokaal 1B van het Nova College aan de Piet Mondriaanstraat 140. Ze vormen de blauwdruk voor een nieuwe fase van programmeren van hedendaagse kunst.

Op 12 maart 2016 opende de eerste tentoonstelling. Nu, twaalf tentoonstellingen later, heeft de projectruimte in een veelzijdig tentoonstellingsprogramma laten zien wat kunstenaars zoal kunnen presenteren in een ruimte van een kleine vijftig vierkante meter met beperkte tijd en budget.

Lokaal 1B blijft ook na de sluiting van haar fysieke locatie bestaan. Hiermee heeft Lola Luid als broedplaats voor een vruchtbare bodem van de projectruimte gezorgd. Als hybride platform zal de programmering op verschillende locaties opdoemen met projecten in de lijn van het afgelopen jaar.

Met dank aan: Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Doorsafe, Studio Felix Salut, Salomé Genès, Naomi Jacobs, Kunstvlaai, Lola Luid, Ana Halina Ringleb, Stedelijk Museum Amsterdam, Thomas Stokmans, Taplite, Annelies Verhelst Fotografie, Freek Wambacq en alle deelnemende kunstenaars.

---

BLUEPRINT

31 March 2017 - ongoing

Lokaal 1B concludes her stay at Lola Luid by presenting the projects that have been executed at the former classroom 1B of the Nova College at the Piet Mondriaanstraat 140 in the last year. Together they form the blueprint for a new chapter in programming contemporary art.

On March 12, 2016 the first exhibition saw its light. After twelve exhibitions, the project space presented a versatile exhibition program in which showcases the possibilities of the 50 square meter space with limited time and budget.

Lokaal 1B will continue making exhibitions after closing this location. Lola Luid provided with a fertile ground for the project space. As a hybrid platform Lokaal 1B will pop-up in various locations with projects that build upon the previous year.

Thanks to: The Amsterdam Fund for the Arts, Doorsafe, Studio Felix Salut, Salomé Genès, Naomi Jacobs, Kunstvlaai, Lola Luid, Ana Halina Ringleb, Stedelijk Museum Amsterdam, Thomas Stokmans, Taplite, Annelies Verhelst Photography, Freek Wambacq, and all participating artists.

© Sil Krol

© Sil Krol

Sil Krol - Project R'dam - A'dam

25 april 2016 - voortdurend

Sil Krol presenteert een houten imitatie van een jaren twintig G.E.B. elektriciteitskast uit Rotterdam in de openbare ruimte nabij Lokaal 1B. Gelijktijdig toont hij ook een Amsterdams object in Rotterdam: de welbekende stadsprullenbak. Krol's interesse in veranderingen van onze leefomgeving voedt onze gedachten over de openbare ruimte: hoe wij de meeste objecten om ons heen voor lief nemen en vaak niet eens meer zien.

---

Sil KrolProject R'dam - A'dam

25 April 2016 - ongoing

Sil Krol presents a copy made of wood from a twenties-design Rotterdam electricity box in the public space near Lokaal 1B. Simultaneously the artist also shows an object from Amsterdam in Rotterdam: the well known city bin. His interest in changes in our surroundings is the starting point for a discussion about how we take our environment for granted, and sometimes don't even see it anymore.

Gemaakt met Berta.me