LOKAAL 1B

Arjan HijbeekMatteo MijderwijkEva Mooiman Ten derde

Finissage: 24 februari, 20:00-21:00

 

3 - 24 february 2017

Ten derde is een samenwerkingsproject tussen Arjan Hijbeek, Matteo Mijderwijk en Eva Mooiman. Ieder vanuit hun eigen discipline: muziek, mode en beeldende kunst, brengen zij onopvallende ruimtes van het gebouw tot leven. De rol van publiek en kunstwerk draaien zij op een opvallende manier om.

Mijderwijk vindt patronen in muziek, Hijbeek en Mooiman in beeld. Samen vormen zij beeldende, muzikale en architeconische elementen tot een gezamenlijk werk waarin deze patronen elkaar versterken.
---

Arjan HijbeekMatteo MijderwijkEva Mooiman Ten derde

Finissage: 24 Februari, 8-9pm

3 - 24 February 2017


Ten derde is a collaboration between Arjan Hijbeek, Matteo Mijderwijk, and Eva Mooiman. From their background in music, fashion, and visual arts, they activate the unnoted spaces in the building. In this, they revolve roles of the visitor and the work of art in a remarkable way.

Mijderwijk seeks for patterns in music, Hijbeek and Mooiman in the visual. Together they form visual, musical, and architectural elements into a collaborate work in which these patterns reinforce eachother.

© Sil Krol

© Sil Krol

Sil Krol - Project R'dam - A'dam

25 april 2016 - voortdurend

Sil Krol presenteert een houten imitatie van een jaren twintig G.E.B. elektriciteitskast uit Rotterdam in de openbare ruimte nabij Lokaal 1B. Gelijktijdig toont hij ook een Amsterdams object in Rotterdam: de welbekende stadsprullenbak. Krol's interesse in veranderingen van onze leefomgeving voedt onze gedachten over de openbare ruimte: hoe wij de meeste objecten om ons heen voor lief nemen en vaak niet eens meer zien.

---

Sil KrolProject R'dam - A'dam

25 April 2016 - ongoing

Sil Krol presents a copy made of wood from a twenties-design Rotterdam electricity box in the public space near Lokaal 1B. Simultaneously the artist also shows an object from Amsterdam in Rotterdam: the well known city bin. His interest in changes in our surroundings is the starting point for a discussion about how we take our environment for granted, and sometimes don't even see it anymore.

Gemaakt met Berta.me